สินค้าหมด

70 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8107' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8181,22513,7258,20776,4532,5104,15182,7024,8061,17747,22508,7419,21058,17588,10199,22506,21094,4763 Array ( [0] => 8181 [1] => 22513 [2] => 7258 [3] => 20776 [4] => 4532 [5] => 5104 [6] => 15182 [7] => 7024 [8] => 8061 [9] => 17747 [10] => 22508 [11] => 7419 [12] => 21058 [13] => 17588 [14] => 10199 [15] => 22506 [16] => 21094 [17] => 4763 )