สินค้าหมด

70 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8107' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8222,18341,7012,7531,12111,22308,20805,8597,17143,8109,10656,25006,15201,22759,15225,10417,8380,18696 Array ( [0] => 8222 [1] => 18341 [2] => 7012 [3] => 7531 [4] => 12111 [5] => 22308 [6] => 20805 [7] => 8597 [8] => 17143 [9] => 8109 [10] => 10656 [11] => 25006 [12] => 15201 [13] => 22759 [14] => 15225 [15] => 10417 [16] => 8380 [17] => 18696 )