สินค้าหมด

70 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8107' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15182,8340,19536,10629,11135,22756,15845,12337,12125,15612,5292,9842,8185,8195,20861,20779,7304,9963 Array ( [0] => 15182 [1] => 8340 [2] => 19536 [3] => 10629 [4] => 11135 [5] => 22756 [6] => 15845 [7] => 12337 [8] => 12125 [9] => 15612 [10] => 5292 [11] => 9842 [12] => 8185 [13] => 8195 [14] => 20861 [15] => 20779 [16] => 7304 [17] => 9963 )