สินค้าหมด

70 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8107' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7894,12347,13646,9957,10839,10959,12313,5737,7880,9954,4777,15533,21503,8062,7024,16057,15596,10407 Array ( [0] => 7894 [1] => 12347 [2] => 13646 [3] => 9957 [4] => 10839 [5] => 10959 [6] => 12313 [7] => 5737 [8] => 7880 [9] => 9954 [10] => 4777 [11] => 15533 [12] => 21503 [13] => 8062 [14] => 7024 [15] => 16057 [16] => 15596 [17] => 10407 )