สินค้าหมด

1,800 BAHT

1 box = 30 packs

/
q select pid from dex_product where pid<>'8106' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9508,5498,20916,10951,9953,8340,17753,4521,16860,7025,19716,8195,23193,10632,10183,12962,20779,22601 Array ( [0] => 9508 [1] => 5498 [2] => 20916 [3] => 10951 [4] => 9953 [5] => 8340 [6] => 17753 [7] => 4521 [8] => 16860 [9] => 7025 [10] => 19716 [11] => 8195 [12] => 23193 [13] => 10632 [14] => 10183 [15] => 12962 [16] => 20779 [17] => 22601 )