สินค้าหมด

1,800 BAHT

1 box = 30 packs

/
q select pid from dex_product where pid<>'8106' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17570,21043,17751,7892,15218,6682,15235,12310,5842,15599,22086,15219,4534,15205,16057,21084,10532,10404 Array ( [0] => 17570 [1] => 21043 [2] => 17751 [3] => 7892 [4] => 15218 [5] => 6682 [6] => 15235 [7] => 12310 [8] => 5842 [9] => 15599 [10] => 22086 [11] => 15219 [12] => 4534 [13] => 15205 [14] => 16057 [15] => 21084 [16] => 10532 [17] => 10404 )