สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8105' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22046,2813,8281,21666,21703,5915,20058,11972,22807,483,1451,19746,7439,24336,22969,24749,19698,20795 Array ( [0] => 22046 [1] => 2813 [2] => 8281 [3] => 21666 [4] => 21703 [5] => 5915 [6] => 20058 [7] => 11972 [8] => 22807 [9] => 483 [10] => 1451 [11] => 19746 [12] => 7439 [13] => 24336 [14] => 22969 [15] => 24749 [16] => 19698 [17] => 20795 )