สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8105' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6636,21969,8715,4176,22963,21673,10322,21163,3648,21979,22097,14567,20950,9238,19342,23288,9976,1744 Array ( [0] => 6636 [1] => 21969 [2] => 8715 [3] => 4176 [4] => 22963 [5] => 21673 [6] => 10322 [7] => 21163 [8] => 3648 [9] => 21979 [10] => 22097 [11] => 14567 [12] => 20950 [13] => 9238 [14] => 19342 [15] => 23288 [16] => 9976 [17] => 1744 )