สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8104' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22118,9381,3596,21024,20292,22983,19086,2676,13188,5690,22066,10957,3358,11522,4225,9242,942,4235 Array ( [0] => 22118 [1] => 9381 [2] => 3596 [3] => 21024 [4] => 20292 [5] => 22983 [6] => 19086 [7] => 2676 [8] => 13188 [9] => 5690 [10] => 22066 [11] => 10957 [12] => 3358 [13] => 11522 [14] => 4225 [15] => 9242 [16] => 942 [17] => 4235 )