สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8103' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12601,21522,20883,15503,8098,21218,15441,5305,13496,2808,18621,22366,2963,10382,15444,4376,4373,15501 Array ( [0] => 12601 [1] => 21522 [2] => 20883 [3] => 15503 [4] => 8098 [5] => 21218 [6] => 15441 [7] => 5305 [8] => 13496 [9] => 2808 [10] => 18621 [11] => 22366 [12] => 2963 [13] => 10382 [14] => 15444 [15] => 4376 [16] => 4373 [17] => 15501 )