สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8103' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21522,2194,23430,21521,12603,21520,13489,20887,22477,12884,17275,19024,24998,1806,8100,4375,15441,24996 Array ( [0] => 21522 [1] => 2194 [2] => 23430 [3] => 21521 [4] => 12603 [5] => 21520 [6] => 13489 [7] => 20887 [8] => 22477 [9] => 12884 [10] => 17275 [11] => 19024 [12] => 24998 [13] => 1806 [14] => 8100 [15] => 4375 [16] => 15441 [17] => 24996 )