สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8103' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17488,10381,21220,3807,15501,15505,20888,23364,20887,2963,8098,18624,20886,12595,3980,3982,8100,3451 Array ( [0] => 17488 [1] => 10381 [2] => 21220 [3] => 3807 [4] => 15501 [5] => 15505 [6] => 20888 [7] => 23364 [8] => 20887 [9] => 2963 [10] => 8098 [11] => 18624 [12] => 20886 [13] => 12595 [14] => 3980 [15] => 3982 [16] => 8100 [17] => 3451 )