สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8103' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15438,1202,21216,17270,9686,16045,12884,20884,13493,13978,15440,18267,23947,2808,19180,8912,15468,21962 Array ( [0] => 15438 [1] => 1202 [2] => 21216 [3] => 17270 [4] => 9686 [5] => 16045 [6] => 12884 [7] => 20884 [8] => 13493 [9] => 13978 [10] => 15440 [11] => 18267 [12] => 23947 [13] => 2808 [14] => 19180 [15] => 8912 [16] => 15468 [17] => 21962 )