สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8102' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21215,13618,13494,20878,12597,4049,15443,3987,8103,7490,703,16045,6606,17268,20879,17271,10381,4374 Array ( [0] => 21215 [1] => 13618 [2] => 13494 [3] => 20878 [4] => 12597 [5] => 4049 [6] => 15443 [7] => 3987 [8] => 8103 [9] => 7490 [10] => 703 [11] => 16045 [12] => 6606 [13] => 17268 [14] => 20879 [15] => 17271 [16] => 10381 [17] => 4374 )