สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8102' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22483,5408,20879,18267,24260,2963,21478,7550,3983,4374,24262,8103,13488,13493,16042,22484,12447,12884 Array ( [0] => 22483 [1] => 5408 [2] => 20879 [3] => 18267 [4] => 24260 [5] => 2963 [6] => 21478 [7] => 7550 [8] => 3983 [9] => 4374 [10] => 24262 [11] => 8103 [12] => 13488 [13] => 13493 [14] => 16042 [15] => 22484 [16] => 12447 [17] => 12884 )