สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8101' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15468,8411,23430,20504,22363,14454,6873,15505,2963,20878,12790,23944,17268,18333,1203,8100,20881,21478 Array ( [0] => 15468 [1] => 8411 [2] => 23430 [3] => 20504 [4] => 22363 [5] => 14454 [6] => 6873 [7] => 15505 [8] => 2963 [9] => 20878 [10] => 12790 [11] => 23944 [12] => 17268 [13] => 18333 [14] => 1203 [15] => 8100 [16] => 20881 [17] => 21478 )