สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8101' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5305,18333,5144,3323,4376,3451,9686,10382,8103,13488,7490,16638,12600,16636,20878,8411,5603,4065 Array ( [0] => 5305 [1] => 18333 [2] => 5144 [3] => 3323 [4] => 4376 [5] => 3451 [6] => 9686 [7] => 10382 [8] => 8103 [9] => 13488 [10] => 7490 [11] => 16638 [12] => 12600 [13] => 16636 [14] => 20878 [15] => 8411 [16] => 5603 [17] => 4065 )