สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8101' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22366,20880,22483,18196,20886,12601,23945,12200,6873,20878,23364,8099,22363,3428,15437,21520,2147,3807 Array ( [0] => 22366 [1] => 20880 [2] => 22483 [3] => 18196 [4] => 20886 [5] => 12601 [6] => 23945 [7] => 12200 [8] => 6873 [9] => 20878 [10] => 23364 [11] => 8099 [12] => 22363 [13] => 3428 [14] => 15437 [15] => 21520 [16] => 2147 [17] => 3807 )