สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8101' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21210,3982,15444,15502,11336,23431,23946,13488,10793,10351,20878,5144,18267,11924,3371,8411,22477,703 Array ( [0] => 21210 [1] => 3982 [2] => 15444 [3] => 15502 [4] => 11336 [5] => 23431 [6] => 23946 [7] => 13488 [8] => 10793 [9] => 10351 [10] => 20878 [11] => 5144 [12] => 18267 [13] => 11924 [14] => 3371 [15] => 8411 [16] => 22477 [17] => 703 )