สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8101' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18196,22366,21520,21962,2963,21218,3567,18621,11224,23548,22310,13487,14454,16638,15505,12601,18337,4373 Array ( [0] => 18196 [1] => 22366 [2] => 21520 [3] => 21962 [4] => 2963 [5] => 21218 [6] => 3567 [7] => 18621 [8] => 11224 [9] => 23548 [10] => 22310 [11] => 13487 [12] => 14454 [13] => 16638 [14] => 15505 [15] => 12601 [16] => 18337 [17] => 4373 )