สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8101' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15504,20880,12597,23363,18196,3350,3346,4373,1694,3351,20889,17275,15468,15440,1203,4374,20264,20887 Array ( [0] => 15504 [1] => 20880 [2] => 12597 [3] => 23363 [4] => 18196 [5] => 3350 [6] => 3346 [7] => 4373 [8] => 1694 [9] => 3351 [10] => 20889 [11] => 17275 [12] => 15468 [13] => 15440 [14] => 1203 [15] => 4374 [16] => 20264 [17] => 20887 )