สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8100' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16044,16634,12603,21210,7490,4050,5305,1203,5603,17268,16636,11336,8102,13489,15439,705,20888,6565 Array ( [0] => 16044 [1] => 16634 [2] => 12603 [3] => 21210 [4] => 7490 [5] => 4050 [6] => 5305 [7] => 1203 [8] => 5603 [9] => 17268 [10] => 16636 [11] => 11336 [12] => 8102 [13] => 13489 [14] => 15439 [15] => 705 [16] => 20888 [17] => 6565 )