สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8100' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12603,23944,3978,8102,21210,15503,20884,2194,14120,20886,17275,13618,22366,15442,16638,5823,3982,22484 Array ( [0] => 12603 [1] => 23944 [2] => 3978 [3] => 8102 [4] => 21210 [5] => 15503 [6] => 20884 [7] => 2194 [8] => 14120 [9] => 20886 [10] => 17275 [11] => 13618 [12] => 22366 [13] => 15442 [14] => 16638 [15] => 5823 [16] => 3982 [17] => 22484 )