สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8100' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20885,1971,12595,12597,24150,16634,21522,4050,2906,23947,19180,21215,4374,18333,24996,18196,17271,15502 Array ( [0] => 20885 [1] => 1971 [2] => 12595 [3] => 12597 [4] => 24150 [5] => 16634 [6] => 21522 [7] => 4050 [8] => 2906 [9] => 23947 [10] => 19180 [11] => 21215 [12] => 4374 [13] => 18333 [14] => 24996 [15] => 18196 [16] => 17271 [17] => 15502 )