สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8100' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13490,6887,16042,20504,3350,3371,13618,14120,16634,15444,20884,17273,17270,12604,23945,2906,21477,1699 Array ( [0] => 13490 [1] => 6887 [2] => 16042 [3] => 20504 [4] => 3350 [5] => 3371 [6] => 13618 [7] => 14120 [8] => 16634 [9] => 15444 [10] => 20884 [11] => 17273 [12] => 17270 [13] => 12604 [14] => 23945 [15] => 2906 [16] => 21477 [17] => 1699 )