สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8100' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13496,15437,16101,5144,18624,705,16638,3182,8099,4065,5603,22675,4375,15444,14454,2194,23944,7492 Array ( [0] => 13496 [1] => 15437 [2] => 16101 [3] => 5144 [4] => 18624 [5] => 705 [6] => 16638 [7] => 3182 [8] => 8099 [9] => 4065 [10] => 5603 [11] => 22675 [12] => 4375 [13] => 15444 [14] => 14454 [15] => 2194 [16] => 23944 [17] => 7492 )