สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8100' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16045,11224,22484,24150,5338,13490,17273,12003,12602,15501,13491,13615,21478,3182,3371,12596,14120,6390 Array ( [0] => 16045 [1] => 11224 [2] => 22484 [3] => 24150 [4] => 5338 [5] => 13490 [6] => 17273 [7] => 12003 [8] => 12602 [9] => 15501 [10] => 13491 [11] => 13615 [12] => 21478 [13] => 3182 [14] => 3371 [15] => 12596 [16] => 14120 [17] => 6390 )