สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8099' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3422,18333,24260,3428,1696,12595,17488,16101,13618,10381,3451,5305,14120,8098,24998,16637,13495,20879 Array ( [0] => 3422 [1] => 18333 [2] => 24260 [3] => 3428 [4] => 1696 [5] => 12595 [6] => 17488 [7] => 16101 [8] => 13618 [9] => 10381 [10] => 3451 [11] => 5305 [12] => 14120 [13] => 8098 [14] => 24998 [15] => 16637 [16] => 13495 [17] => 20879 )