สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8099' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23431,22476,22364,13494,20880,12593,16638,13618,8102,11224,10793,2194,11924,2915,18337,21472,21210,1202 Array ( [0] => 23431 [1] => 22476 [2] => 22364 [3] => 13494 [4] => 20880 [5] => 12593 [6] => 16638 [7] => 13618 [8] => 8102 [9] => 11224 [10] => 10793 [11] => 2194 [12] => 11924 [13] => 2915 [14] => 18337 [15] => 21472 [16] => 21210 [17] => 1202 )