สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8098' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,705,3364,11741,20884,7492,19024,10381,20882,17270,12602,5603,4376,5144,12597,5408,11409,9686,10383 Array ( [0] => 705 [1] => 3364 [2] => 11741 [3] => 20884 [4] => 7492 [5] => 19024 [6] => 10381 [7] => 20882 [8] => 17270 [9] => 12602 [10] => 5603 [11] => 4376 [12] => 5144 [13] => 12597 [14] => 5408 [15] => 11409 [16] => 9686 [17] => 10383 )