“ซาซามิ” เป็นพวกหนีสังคม ไม่พยายามทาอะไรเลยแม้กระทั่งการเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยตัวเอง หรือทานอาหารด้วยตัวเอง ผู้ที่คอยดูแลชีวิตประจาวัน ก็คือ “พี่ชาย” ที่เป็นเหมือนข้าทาส วันนี้ก็คอยมองพี่ชายที่ออกไปทางานที่โรงเรียนจากในผ้าห่ม พร้อมๆ กับการใช้ “อุปกรณ์สอดส่องพี่ชาย” ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์คอยดูโลกภายนอกแทนการออกไปข้างนอกเสียอย่างนั้น แถมยังคอยสอดส่องความสัมพันธ์ของพี่ชายกับเพื่อนสาว และยังแอบหึงหวงพี่ชายตัวเอง และยิ่งขู่เข็นให้พี่ชายดูแลตัวเองหนักขึ้นเรื่อยๆ แต่ดูเหมือนว่าทุกครั้งที่ซาซามิหึงหวงพี่ชายตัวเอง มันจะเกิดเรื่องที่หาคาอธิบายไม่ได้เกิดขึ้น จนเดือดร้อนกันทั้งเมืองจนทาให้ 3 พี่น้อง “ยากามิ” ที่พัวพันกับ “พี่ชาย” ต้องมาข้องเกี่ยว ตัวจริงของซาซามิเป็นใคร? เรื่องยุ่งๆ อะไรกาลังเกิดขึ้นกันเนี่ย?