สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7873' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17941,3275,9699,4363,3363,12095,4365,15001,18824,12100,16868,12360,12607,20328,12912,17951,18829,8804 Array ( [0] => 17941 [1] => 3275 [2] => 9699 [3] => 4363 [4] => 3363 [5] => 12095 [6] => 4365 [7] => 15001 [8] => 18824 [9] => 12100 [10] => 16868 [11] => 12360 [12] => 12607 [13] => 20328 [14] => 12912 [15] => 17951 [16] => 18829 [17] => 8804 )