สินค้าเหลือน้อย

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7869' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18628,18826,12359,17917,4362,7825,12093,11955,4360,12356,4069,12096,18834,18484,3365,19452,8705,18839 Array ( [0] => 18628 [1] => 18826 [2] => 12359 [3] => 17917 [4] => 4362 [5] => 7825 [6] => 12093 [7] => 11955 [8] => 4360 [9] => 12356 [10] => 4069 [11] => 12096 [12] => 18834 [13] => 18484 [14] => 3365 [15] => 19452 [16] => 8705 [17] => 18839 )