สินค้าหมด

300 BAHT
350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7866' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12095,18850,14990,12914,18642,17922,20334,20327,20324,18637,22389,12616,14984,8460,4370,4364,2527,17222 Array ( [0] => 12095 [1] => 18850 [2] => 14990 [3] => 12914 [4] => 18642 [5] => 17922 [6] => 20334 [7] => 20327 [8] => 20324 [9] => 18637 [10] => 22389 [11] => 12616 [12] => 14984 [13] => 8460 [14] => 4370 [15] => 4364 [16] => 2527 [17] => 17222 )