สินค้าเหลือน้อย

1,080 BAHT
1350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7857' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11025,5551,12052,6866,11011,6949,11047,6947,13982,20039,5854,6293,5557,23296,18113,5722,5552,6865 Array ( [0] => 11025 [1] => 5551 [2] => 12052 [3] => 6866 [4] => 11011 [5] => 6949 [6] => 11047 [7] => 6947 [8] => 13982 [9] => 20039 [10] => 5854 [11] => 6293 [12] => 5557 [13] => 23296 [14] => 18113 [15] => 5722 [16] => 5552 [17] => 6865 )