สินค้าเหลือน้อย

1,080 BAHT
1350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7857' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5557,8504,21720,5725,6827,6436,5551,20832,6142,10546,7257,5560,5873,13054,6292,5722,7256,6112 Array ( [0] => 5557 [1] => 8504 [2] => 21720 [3] => 5725 [4] => 6827 [5] => 6436 [6] => 5551 [7] => 20832 [8] => 6142 [9] => 10546 [10] => 7257 [11] => 5560 [12] => 5873 [13] => 13054 [14] => 6292 [15] => 5722 [16] => 7256 [17] => 6112 )