สินค้าเหลือน้อย

1,080 BAHT
1350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7857' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6058,5873,6948,20039,18336,7256,5554,5722,5555,6293,5724,5854,5552,8477,20041,6944,13054,20040 Array ( [0] => 6058 [1] => 5873 [2] => 6948 [3] => 20039 [4] => 18336 [5] => 7256 [6] => 5554 [7] => 5722 [8] => 5555 [9] => 6293 [10] => 5724 [11] => 5854 [12] => 5552 [13] => 8477 [14] => 20041 [15] => 6944 [16] => 13054 [17] => 20040 )