สินค้าเหลือน้อย

1,080 BAHT
1350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7857' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6111,23297,13982,7210,12052,18336,7356,6827,18726,6899,8477,6112,6144,6949,11025,6947,5724,5552 Array ( [0] => 6111 [1] => 23297 [2] => 13982 [3] => 7210 [4] => 12052 [5] => 18336 [6] => 7356 [7] => 6827 [8] => 18726 [9] => 6899 [10] => 8477 [11] => 6112 [12] => 6144 [13] => 6949 [14] => 11025 [15] => 6947 [16] => 5724 [17] => 5552 )