สินค้าเหลือน้อย

1,080 BAHT
1350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7857' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6944,6864,13054,6948,7256,5725,18113,23297,11168,21720,24017,6057,5554,7208,6293,8477,6436,6292 Array ( [0] => 6944 [1] => 6864 [2] => 13054 [3] => 6948 [4] => 7256 [5] => 5725 [6] => 18113 [7] => 23297 [8] => 11168 [9] => 21720 [10] => 24017 [11] => 6057 [12] => 5554 [13] => 7208 [14] => 6293 [15] => 8477 [16] => 6436 [17] => 6292 )