มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7850' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19414,4837,22365,14697,19126,13560,4755,16597,7858,23007,8417,18668,22398,15694,18926,14170,16148,22637 Array ( [0] => 19414 [1] => 4837 [2] => 22365 [3] => 14697 [4] => 19126 [5] => 13560 [6] => 4755 [7] => 16597 [8] => 7858 [9] => 23007 [10] => 8417 [11] => 18668 [12] => 22398 [13] => 15694 [14] => 18926 [15] => 14170 [16] => 16148 [17] => 22637 )