สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7847' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8058,15384,25116,8213,24582,5288,23226,8343,9359,12331,8088,25009,7943,15198,10417,25058,21851,7304 Array ( [0] => 8058 [1] => 15384 [2] => 25116 [3] => 8213 [4] => 24582 [5] => 5288 [6] => 23226 [7] => 8343 [8] => 9359 [9] => 12331 [10] => 8088 [11] => 25009 [12] => 7943 [13] => 15198 [14] => 10417 [15] => 25058 [16] => 21851 [17] => 7304 )