สินค้าเหลือน้อย

1,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7836' and ( pcharacter='178' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6905,9186,6904,6903,6906,7837,8963,7838,6907 Array ( [0] => 6905 [1] => 9186 [2] => 6904 [3] => 6903 [4] => 6906 [5] => 7837 [6] => 8963 [7] => 7838 [8] => 6907 )