สินค้าเหลือน้อย

1,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7836' and ( pcharacter='178' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6906,7838,6907,6903,6904,9186,7837,8963,6905 Array ( [0] => 6906 [1] => 7838 [2] => 6907 [3] => 6903 [4] => 6904 [5] => 9186 [6] => 7837 [7] => 8963 [8] => 6905 )