สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7832' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17272,20881,1693,8102,16637,12600,11741,18196,9686,23947,12200,13491,13490,3323,15504,20504,17275,11224 Array ( [0] => 17272 [1] => 20881 [2] => 1693 [3] => 8102 [4] => 16637 [5] => 12600 [6] => 11741 [7] => 18196 [8] => 9686 [9] => 23947 [10] => 12200 [11] => 13491 [12] => 13490 [13] => 3323 [14] => 15504 [15] => 20504 [16] => 17275 [17] => 11224 )