สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7832' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10383,11126,8100,17273,2146,20878,3371,3451,5603,6606,13492,3567,13819,21218,22675,13488,21962,12596 Array ( [0] => 10383 [1] => 11126 [2] => 8100 [3] => 17273 [4] => 2146 [5] => 20878 [6] => 3371 [7] => 3451 [8] => 5603 [9] => 6606 [10] => 13492 [11] => 3567 [12] => 13819 [13] => 21218 [14] => 22675 [15] => 13488 [16] => 21962 [17] => 12596 )