สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7832' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3422,13492,1971,19024,17488,21521,6873,25313,20884,3982,21210,12594,21562,20888,15468,3451,8100,16043 Array ( [0] => 3422 [1] => 13492 [2] => 1971 [3] => 19024 [4] => 17488 [5] => 21521 [6] => 6873 [7] => 25313 [8] => 20884 [9] => 3982 [10] => 21210 [11] => 12594 [12] => 21562 [13] => 20888 [14] => 15468 [15] => 3451 [16] => 8100 [17] => 16043 )