สินค้าเหลือน้อย

3,800 BAHT
4800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7810' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7218,23418,23781,6569,5243,19154,15958,20353,19048,19367,4956,21295,5620,9787,18555,5177,6071,13032 Array ( [0] => 7218 [1] => 23418 [2] => 23781 [3] => 6569 [4] => 5243 [5] => 19154 [6] => 15958 [7] => 20353 [8] => 19048 [9] => 19367 [10] => 4956 [11] => 21295 [12] => 5620 [13] => 9787 [14] => 18555 [15] => 5177 [16] => 6071 [17] => 13032 )