สินค้าเหลือน้อย

3,800 BAHT
4800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7810' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5699,18940,1572,17396,3456,1615,1590,3826,20178,22071,22267,14347,8962,4702,10322,20556,11880,2933 Array ( [0] => 5699 [1] => 18940 [2] => 1572 [3] => 17396 [4] => 3456 [5] => 1615 [6] => 1590 [7] => 3826 [8] => 20178 [9] => 22071 [10] => 22267 [11] => 14347 [12] => 8962 [13] => 4702 [14] => 10322 [15] => 20556 [16] => 11880 [17] => 2933 )