สินค้าเหลือน้อย

7,100 BAHT
8900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7805' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4233,3998,9336,20992,5262,3882,488,22461,10475,14560,11466,11538,24169,20115,9946,13668,3321,1529 Array ( [0] => 4233 [1] => 3998 [2] => 9336 [3] => 20992 [4] => 5262 [5] => 3882 [6] => 488 [7] => 22461 [8] => 10475 [9] => 14560 [10] => 11466 [11] => 11538 [12] => 24169 [13] => 20115 [14] => 9946 [15] => 13668 [16] => 3321 [17] => 1529 )