สินค้าเหลือน้อย

7,100 BAHT
8900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7805' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21773,5262,3804,6867,9154,23324,13378,10679,5247,18944,5286,13041,6275,2145,1515,3447,8289,20789 Array ( [0] => 21773 [1] => 5262 [2] => 3804 [3] => 6867 [4] => 9154 [5] => 23324 [6] => 13378 [7] => 10679 [8] => 5247 [9] => 18944 [10] => 5286 [11] => 13041 [12] => 6275 [13] => 2145 [14] => 1515 [15] => 3447 [16] => 8289 [17] => 20789 )