สินค้าหมด

3,400 BAHT
4200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7802' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11898,8168,8431,11928,21375,10008,5068,6942,14220,11927,11780,7800,7796,5137,5138,14216,8508,14217 Array ( [0] => 11898 [1] => 8168 [2] => 8431 [3] => 11928 [4] => 21375 [5] => 10008 [6] => 5068 [7] => 6942 [8] => 14220 [9] => 11927 [10] => 11780 [11] => 7800 [12] => 7796 [13] => 5137 [14] => 5138 [15] => 14216 [16] => 8508 [17] => 14217 )