สินค้าเหลือน้อย

3,400 BAHT
4200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7802' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5522,11928,12745,6942,16161,17185,12840,7798,7387,11780,11897,10079,21375,8431,11000,14218,8430,11927 Array ( [0] => 5522 [1] => 11928 [2] => 12745 [3] => 6942 [4] => 16161 [5] => 17185 [6] => 12840 [7] => 7798 [8] => 7387 [9] => 11780 [10] => 11897 [11] => 10079 [12] => 21375 [13] => 8431 [14] => 11000 [15] => 14218 [16] => 8430 [17] => 11927 )