สินค้าเหลือน้อย

5,600 BAHT
6900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7794' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3300,24213,1250,10554,6699,2774,1265,1249,21193,2768,24658,2597,1285,23088,3547,4451,12993,4608 Array ( [0] => 3300 [1] => 24213 [2] => 1250 [3] => 10554 [4] => 6699 [5] => 2774 [6] => 1265 [7] => 1249 [8] => 21193 [9] => 2768 [10] => 24658 [11] => 2597 [12] => 1285 [13] => 23088 [14] => 3547 [15] => 4451 [16] => 12993 [17] => 4608 )