สินค้าเหลือน้อย

5,600 BAHT
6900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7794' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4594,1266,1285,4934,17590,12995,21193,4433,22424,2773,3543,22973,4611,4441,4614,6718,6166,1273 Array ( [0] => 4594 [1] => 1266 [2] => 1285 [3] => 4934 [4] => 17590 [5] => 12995 [6] => 21193 [7] => 4433 [8] => 22424 [9] => 2773 [10] => 3543 [11] => 22973 [12] => 4611 [13] => 4441 [14] => 4614 [15] => 6718 [16] => 6166 [17] => 1273 )