สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
4100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7793' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7603,6027,6037,7580,601,7596,7577,7606,11274,7584,7623,23693,7563,7565,5771,6035,23694,10990 Array ( [0] => 7603 [1] => 6027 [2] => 6037 [3] => 7580 [4] => 601 [5] => 7596 [6] => 7577 [7] => 7606 [8] => 11274 [9] => 7584 [10] => 7623 [11] => 23693 [12] => 7563 [13] => 7565 [14] => 5771 [15] => 6035 [16] => 23694 [17] => 10990 )