สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
4100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7793' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7604,7576,7608,6022,7600,447,7567,6041,7596,7575,7592,7573,6049,7625,6023,6574,443,6242 Array ( [0] => 7604 [1] => 7576 [2] => 7608 [3] => 6022 [4] => 7600 [5] => 447 [6] => 7567 [7] => 6041 [8] => 7596 [9] => 7575 [10] => 7592 [11] => 7573 [12] => 6049 [13] => 7625 [14] => 6023 [15] => 6574 [16] => 443 [17] => 6242 )