สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
4100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7793' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7596,7625,7593,6022,6045,7612,7581,7614,7587,7574,6026,7616,7607,6047,7601,16800,6265,11860 Array ( [0] => 7596 [1] => 7625 [2] => 7593 [3] => 6022 [4] => 6045 [5] => 7612 [6] => 7581 [7] => 7614 [8] => 7587 [9] => 7574 [10] => 6026 [11] => 7616 [12] => 7607 [13] => 6047 [14] => 7601 [15] => 16800 [16] => 6265 [17] => 11860 )