สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
4100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7793' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6037,7576,6045,6042,7596,7575,7624,7606,10990,23694,7574,7604,7612,6242,6043,11861,11860,7597 Array ( [0] => 6037 [1] => 7576 [2] => 6045 [3] => 6042 [4] => 7596 [5] => 7575 [6] => 7624 [7] => 7606 [8] => 10990 [9] => 23694 [10] => 7574 [11] => 7604 [12] => 7612 [13] => 6242 [14] => 6043 [15] => 11861 [16] => 11860 [17] => 7597 )