สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
4100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7793' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6031,6574,6048,6049,6044,446,6035,11274,7621,6032,7575,7583,7616,6242,443,7580,6040,7611 Array ( [0] => 6031 [1] => 6574 [2] => 6048 [3] => 6049 [4] => 6044 [5] => 446 [6] => 6035 [7] => 11274 [8] => 7621 [9] => 6032 [10] => 7575 [11] => 7583 [12] => 7616 [13] => 6242 [14] => 443 [15] => 7580 [16] => 6040 [17] => 7611 )