สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
4100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7793' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7621,6024,7618,6026,6031,7585,6022,6034,6042,6040,7625,602,7592,7596,7613,23695,11859,6265 Array ( [0] => 7621 [1] => 6024 [2] => 7618 [3] => 6026 [4] => 6031 [5] => 7585 [6] => 6022 [7] => 6034 [8] => 6042 [9] => 6040 [10] => 7625 [11] => 602 [12] => 7592 [13] => 7596 [14] => 7613 [15] => 23695 [16] => 11859 [17] => 6265 )