สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
4100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7793' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6030,7606,602,6027,7593,6044,7620,7615,7580,447,7574,7618,7565,10990,7605,11860,7622,446 Array ( [0] => 6030 [1] => 7606 [2] => 602 [3] => 6027 [4] => 7593 [5] => 6044 [6] => 7620 [7] => 7615 [8] => 7580 [9] => 447 [10] => 7574 [11] => 7618 [12] => 7565 [13] => 10990 [14] => 7605 [15] => 11860 [16] => 7622 [17] => 446 )