สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7724' and ( pcharacter='58' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1967,7725,1721,8020,1722,1968 Array ( [0] => 1967 [1] => 7725 [2] => 1721 [3] => 8020 [4] => 1722 [5] => 1968 )