สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7724' and ( pcharacter='58' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1722,7725,8020,1968,1721,1967 Array ( [0] => 1722 [1] => 7725 [2] => 8020 [3] => 1968 [4] => 1721 [5] => 1967 )