สินค้าเหลือน้อย

4,399 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7540' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14343,22234,11978,16947,19919,16640,11601,16954,14268,22354,22824,12388,24298,16922,21346,13800,19937,23378 Array ( [0] => 14343 [1] => 22234 [2] => 11978 [3] => 16947 [4] => 19919 [5] => 16640 [6] => 11601 [7] => 16954 [8] => 14268 [9] => 22354 [10] => 22824 [11] => 12388 [12] => 24298 [13] => 16922 [14] => 21346 [15] => 13800 [16] => 19937 [17] => 23378 )