มีสินค้า

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7387' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5136,24897,6831,14220,14215,8429,8945,24896,6942,10008,7797,17185,12840,14221,11927,11898,5299,8431 Array ( [0] => 5136 [1] => 24897 [2] => 6831 [3] => 14220 [4] => 14215 [5] => 8429 [6] => 8945 [7] => 24896 [8] => 6942 [9] => 10008 [10] => 7797 [11] => 17185 [12] => 12840 [13] => 14221 [14] => 11927 [15] => 11898 [16] => 5299 [17] => 8431 )