สินค้าหมด

360 BAHT
450 BAHT

plastic kit 

/
q select pid from dex_product where pid<>'7386' and ( pcharacter='21' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7469,6966,4775,1715,1078,7377,1353,1739,8538,1355,8973,8972,5864,4838,4944,17170,5002,3051 Array ( [0] => 7469 [1] => 6966 [2] => 4775 [3] => 1715 [4] => 1078 [5] => 7377 [6] => 1353 [7] => 1739 [8] => 8538 [9] => 1355 [10] => 8973 [11] => 8972 [12] => 5864 [13] => 4838 [14] => 4944 [15] => 17170 [16] => 5002 [17] => 3051 )