สินค้าหมด

360 BAHT
450 BAHT

plastic kit 

/
q select pid from dex_product where pid<>'7385' and ( pcharacter='21' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9484,8158,3054,7386,5003,4944,8408,6667,1076,1942,4985,7468,7116,1720,3052,1718,8972,8971 Array ( [0] => 9484 [1] => 8158 [2] => 3054 [3] => 7386 [4] => 5003 [5] => 4944 [6] => 8408 [7] => 6667 [8] => 1076 [9] => 1942 [10] => 4985 [11] => 7468 [12] => 7116 [13] => 1720 [14] => 3052 [15] => 1718 [16] => 8972 [17] => 8971 )