มีสินค้า

300 BAHT
350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7380' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18352,23884,19424,7369,24403,9156,14727,18351,5015,17324,11284,18925,15694,15887,24123,10474,14765,8417 Array ( [0] => 18352 [1] => 23884 [2] => 19424 [3] => 7369 [4] => 24403 [5] => 9156 [6] => 14727 [7] => 18351 [8] => 5015 [9] => 17324 [10] => 11284 [11] => 18925 [12] => 15694 [13] => 15887 [14] => 24123 [15] => 10474 [16] => 14765 [17] => 8417 )