สินค้าหมด

700 BAHT
900 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

q select pid from dex_product where pid<>'7367' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22439,1176,9246,22549,20855,22856,24236,22865,3101,9948,2051,3575,5885,4316,6733,24106,14145,7499 Array ( [0] => 22439 [1] => 1176 [2] => 9246 [3] => 22549 [4] => 20855 [5] => 22856 [6] => 24236 [7] => 22865 [8] => 3101 [9] => 9948 [10] => 2051 [11] => 3575 [12] => 5885 [13] => 4316 [14] => 6733 [15] => 24106 [16] => 14145 [17] => 7499 )