สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
900 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/144 

q select pid from dex_product where pid<>'7367' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4683,2939,2938,2937,3855,9205,2261,2051,3854,4292,8134,5701,7499,23066,1176,3138,20854,9948 Array ( [0] => 4683 [1] => 2939 [2] => 2938 [3] => 2937 [4] => 3855 [5] => 9205 [6] => 2261 [7] => 2051 [8] => 3854 [9] => 4292 [10] => 8134 [11] => 5701 [12] => 7499 [13] => 23066 [14] => 1176 [15] => 3138 [16] => 20854 [17] => 9948 )