สินค้าหมด

1,200 BAHT
1500 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

q select pid from dex_product where pid<>'7365' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6004,3580,9594,9107,3926,3861,4819,10082,12810,791,14162,9633,4261,9623,4792,1179,9635,4795 Array ( [0] => 6004 [1] => 3580 [2] => 9594 [3] => 9107 [4] => 3926 [5] => 3861 [6] => 4819 [7] => 10082 [8] => 12810 [9] => 791 [10] => 14162 [11] => 9633 [12] => 4261 [13] => 9623 [14] => 4792 [15] => 1179 [16] => 9635 [17] => 4795 )