สินค้าเหลือน้อย

900 BAHT
1500 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/144 

q select pid from dex_product where pid<>'7365' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10013,9633,784,3861,4796,3859,1618,9635,3467,10651,4261,13240,7473,5017,14162,5826,21961,8311 Array ( [0] => 10013 [1] => 9633 [2] => 784 [3] => 3861 [4] => 4796 [5] => 3859 [6] => 1618 [7] => 9635 [8] => 3467 [9] => 10651 [10] => 4261 [11] => 13240 [12] => 7473 [13] => 5017 [14] => 14162 [15] => 5826 [16] => 21961 [17] => 8311 )