สินค้าหมด

1,200 BAHT
1500 BAHT

plastic kit
scale 1/144 

q select pid from dex_product where pid<>'7365' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6974,783,9594,788,4103,10329,3859,784,3213,4800,3610,21961,1620,4793,10325,4817,9623,1618 Array ( [0] => 6974 [1] => 783 [2] => 9594 [3] => 788 [4] => 4103 [5] => 10329 [6] => 3859 [7] => 784 [8] => 3213 [9] => 4800 [10] => 3610 [11] => 21961 [12] => 1620 [13] => 4793 [14] => 10325 [15] => 4817 [16] => 9623 [17] => 1618 )