มีสินค้า

1,200 BAHT
1500 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/144 

/
q select pid from dex_product where pid<>'7365' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1171,9594,4156,3589,786,1178,4262,4103,4797,5017,1622,10013,4114,1616,3859,7494,4106,4793 Array ( [0] => 1171 [1] => 9594 [2] => 4156 [3] => 3589 [4] => 786 [5] => 1178 [6] => 4262 [7] => 4103 [8] => 4797 [9] => 5017 [10] => 1622 [11] => 10013 [12] => 4114 [13] => 1616 [14] => 3859 [15] => 7494 [16] => 4106 [17] => 4793 )