สินค้าเหลือน้อย

520 BAHT
650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7358' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18113,5555,22816,8477,7256,7209,5558,5552,20041,6947,11047,5722,12052,10546,6866,6946,7208,23296 Array ( [0] => 18113 [1] => 5555 [2] => 22816 [3] => 8477 [4] => 7256 [5] => 7209 [6] => 5558 [7] => 5552 [8] => 20041 [9] => 6947 [10] => 11047 [11] => 5722 [12] => 12052 [13] => 10546 [14] => 6866 [15] => 6946 [16] => 7208 [17] => 23296 )